Varga István-díj

vdij3

Iskolánk névadójának, Varga István - post humus Széchenyi-díjjal kitüntetett közgazdász professzor- emléke megőrzésére, és a nevelő-oktató munka fejlődéséért, iskolánk jó hírének gazdagításában kiemelkedő teljesítményt, eredményt felmutató tanulók és tanárok kitüntetése céljából az intézmény igazgatója Varga István-díjat alapított.

A Varga István-díj erkölcsi elismerés, amit bronz emlékplakett és oklevél adományozásával juttat kifejezésre a díj odaítéléséről döntésre jogosult testület.

A díj évenként kerül kiosztásra két kategóriában, az egyik a kiemelkedő tanulói teljesítmények elismeréseként, a másik a kiemelkedő tanári munkáért.

A díj odaítéléséről a tantestület dönt évenként, a jelölésre jogosultak által benyújtott javaslatok alapján.

Javaslat olyan jelöltekre tehető, akiknek az elismerésre méltó tevékenysége kiemelkedő szintű, az iskolai munka mindennapjain túlmutató, vagy az intézményünkön kívül is jó hírünket öregbíti. A jelölések alapján a tantestület tagjai titkos szavazással döntenek.

A Varga-díj odaítélésének alapelvei:

Tanárok kategóriában

I. Ebben az iskolában legalább 10 éves színvonalas nevelő-oktató munka, minden területen megmutatkozó kollegiális magatartás, példamutató emberi magatartás.

II. Ebben az iskolában legalább 5 éves színvonalas nevelő-oktató munka

és

országos tanulmányi vagy sportversenyen első 10 között végzett tanuló felkészítése,

vagy

fővárosi tanulmányi, sport vagy kulturális versenyen első 5 között végzett tanuló felkészítése,

vagy

szakmai és pedagógiai területen végzett tudományos munka, színvonalas publikáció, az oktatást jelentősen segítő eszközfejlesztés.

 Tanulói kategóriában

Négy éven keresztül jeles tanulmányi eredmény és példás magatartás,

vagy

országos tanulmányi vagy sportverseny első 10 közötti helyezés és jó tanulmányi eredmény,

vagy

fővárosi tanulmányi, sport vagy kulturális versenyen első 5 közötti helyezés és jó tanulmányi eredmény.

Díjazottak:

2002
Szegediné Lengyel Piroska (tanár)
dr. Mertus Lászlóné (könyvtáros)
Licsik Katalin (tanuló)
Klajkó Katalin (tanuló)
dr. Kádiné dr. Nagy Valéria (az iskolaszék elnöke)

2003
Bognár Ferenc (igazgatóhelyettes)

2004
Boros Lászlóné (igazgatóhelyettes)
Tóth Anna (szakoktatás-vezető)

2005
nem volt díjazott

2006
Kovács-Pálffy Erzsébet (tanár)
Solymosi Lászlóné (gazdasági vezető)

2007
Galambos Józsefné (tanár)

2008
nem volt díjazott


2009
Zsuffa Miklósné (tanár)
Fejér Renáta (tanuló)
Seffer Edina (tanuló)

2010
Kobilárcsik Györgyné (tanár)
Kádár Lilla (tanuló)

2011
Dr. Szebeniné Dr. Kostyál Zsuzsanna

2012
Horváthné Gyurasics Márta (tanár)
Halarambusz Petra (tanuló)

2013
Székely Júlia (tanár)
Juhász Dávid István (tanuló)
Venásch Györgyné (kézbesítő)

Varga-díj 2012

A 2011/2012-es tanévben a tantestület döntése alapján a Varga-díjat Horváthné Gyurasics Márta tanárnő és Halarambusz Petra 13.A osztályos tanuló kapta.
A díjat Horváthné Gyurasics Márta tanárnő példamutató, több évtizede magas szinten végzett pedagógiai, nevelő-oktató munkájáért kapta, mellyel hozzájárult iskolánk szakmai színvonalának emeléséhez.

vdij

Haralambusz Petra az öt tanévben elért kimagasló tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért, az osztály illetve az iskola közösségéért végzett munkájáért és a tanulmányi versenyeken elért eredményeiért kapta a díjat.

vdij2

Elérhetőség

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Varga István Közgazdasági Technikum

Cím: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.
Telefon: 1/454-0570
E-mail: vargatitkarsag@gmail.com
OM azonosító: 203061/020

Térkép