Nyelvtanításunk

Iskolánkban is igyekszünk lépést tartani a megváltozott igényekkel, s nyelvoktatásunk fókuszában az angol áll. Mivel ez az első számú világnyelv, természetesen nálunk is a legfontosabb, a legtöbb figyelmet kapja. 

Fiatal, dinamikus tanáraink türelmesen, szeretettel, a legmodernebb IKT eszközökkel tanítják a gyerekeket. Igyekszünk biztosítani a nyelvgyakorlást, ezért utazásokat, kirándulásokat szervezünk angol nyelvterületre.

Bármilyen fontos az angol, Közép-Európában nem elhanyagolható a német nyelv. Iskolánk vonzáskörzetében számos, svábok lakta település található, az onnan érkezett gyerekek egy része szívesen választja a német nyelvet, mivel a családban is beszélik. Minden évfolyamon van több németül tanuló csoportunk, tanáraink lelkesek, nyitottak minden modern technikai és módszertani újításra. Lehetőség szerint németül tanuló diákjaink számára is igyekszünk nyelvgyakorlási lehetőséget biztosítani.

Angol nyelv

Iskolánkban minden évfolyamon lehetősége nyílik diákjainknak az angol nyelv tanulására. A technikumi és a szakgimnáziumi osztályokban a középszintű érettségire készítjük fel diákjainkat, a szakközépiskolai illetve a szakképző évfolyamon pedig a szakmai nyelv elsajátítására van lehetőségük.

Lelkes angoltanáraink igyekeznek az angol kultúrát is alaposabban megismertetni diákjainkkal nyelvi versenyek, kiállítások, filmvetítések, dalok tanulása, játékok segítségével.

A nyelvoktatáshoz olyan korszerű taneszközöket – multimédiás tananyaggal felszerelt tankönyveket, videót, magnót, interaktív táblát, számítógépet stb. – használunk, amelyek valóban jól szolgálják a gyakorlást és a nyelvi kompetenciák kialakulását. Tanáraink ezeken kívül rengeteg saját készítésű segédeszközzel, gyakorlatokkal igyekeznek segíteni a nyelvtanulást.

Német nyelv

A német nyelvet is választhatják a tanulók.

Iskolánkban a nyelvoktatást bontott csoportokban, modern eszközök használatával (interakív tábla és tananyagok, számítógépek) biztosítjuk.

Igény esetén szakkör formájában is biztosítjuk a német nyelv tanulását.

Elérhetőség

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Varga István Közgazdasági Technikum

Cím: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.
Telefon: 1/454-0570
E-mail: vargatitkarsag@gmail.com
OM azonosító: 203061/020

Térkép