Okleveles pénzügyi-számviteli ügyintéző

Iskolai tagozatkód: 0202
Képzési idő: 5 év

A gazdálkodás és menedzsment ágazathoz tartozó osztályunkban azokat a diákokat várjuk, akik kedvelik a reál tantárgyakat, szeretnek nyilvántartásokat készíteni, adminisztrálni, szeretnek pénzügyekkel foglalkozni, és szívesen dolgoznának bankban, vagy egy vállalat irodájában.
Az okleveles technikusképzés iskolánk és a Budapesti Gazdasági Egyetem együttműködésén alapszik. A tanulók emelt szintű szakmai program alapján végzik a technikumot. A képzésbe beépített többlet ismeretanyag elsődlegesen a felsőfokú alapozó ismeretek elsajátítására irányul.
A képzés elvégzését követően a tanulók tanulmányi eredményük függvényében felvételre kerülnek az Egyetemre. A kreditbeszámítás eredményeként felszabadult időt a hallgató akár képzési területének bővítésére vagy munkavállalásra is tudja fordítani.
A képzést elvégzettek a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják.
Szakmai tárgyak: gazdasági és jogi ismeretek, pénzügy, statisztika, számvitel, ügyvitel, adózás, elektronikus bevallás, gépi könyvelés.
A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft minden évben gyakornoki programot hirdet a végzős tanulók számára.

Elérhetőség

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Varga István Közgazdasági Technikum

Cím: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.
Telefon: 1/454-0570
E-mail: vargatitkarsag@gmail.com
OM azonosító: 203061/020

Térkép