Pályázati felhívás 2020

JELENTKEZZETEK

KÜLFÖLDI NYÁRI SZAKMAI GYAKORLATRA

PLYMOUTHBAN (Egyesült Királyság) és VALETTÁN (Málta)

KIK JELENTKEZHETNEK?

-          16. életévüket (2020. június 15-éig) betöltött tanulók – 10. és 11. osztály (12. osztályos tanulók jelentkezését akkor fogadhatjuk el, ha jövő tanévben OKJ-s képzésre beiratkoznak)

-          TURISZTIKAI és KERESKEDELMI tagozat

UTAZÁS

 

 • IDEJE, HELYE:

Első turnus: 2020. június 28. – július 23.

 • PLYMOUTH, Egyesült Királyság: kereskedelem és turisztika tagozatos tanulók
 • VALETTA, Málta: kereskedelem és turisztika tagozatos tanulók

 

Második turnus: 2020. augusztus 1. – 26.

 • PLYMOUTH , Egyesült Királyság: csak turisztika tagozatos tanulók
 • CÉLJA: a kötelező nyári szakmai gyakorlat teljesítése:
  • kereskedelmi tagozat: kiskereskedelmi egységekben végzett munka
  • turisztika tagozat: elsősorban múzeum-jellegű intézményekben végzett munka
 • MÓDJA: repülő
 • ELHELYEZÉS: Plymouthban családoknál, Valettán apartmanban

JELENTKEZÉS

 

 • Jelentkezni lehet PÁLYÁZAT beadásával, mely a következőkből áll:
 1. a)Angol és magyar nyelvű Europass CV (önéletrajz)
 • Online lehet kitölteni, a kész CV letölthető PDF vagy Word formátumban.
 1. b)Rövid motivációs levél, melynek tartalma:
 • Melyik gyakorlati helyre szeretne elmenni (Plymouth vagy Valetta), melyik turnusban?

(Megjelölhető egy hely/turnus, amelyikre leginkább menne, de nem kötelező. Amennyiben a pályázatban nem jelöl meg ilyet, a bíráló tanárok fogják beosztani valamelyik turnusba.)

 • Miért szeretne részt venni a külföldi szakmai gyakorlaton? (Milyen előnyökkel jár számára, milyen hatással lenne rá a külföldön végzett szakmai gyakorlat stb.)

 

KIVÁLASZTÁS

-          Szóbeli interjú: 2019. március 11-13. – Rövid szakmai és idegen nyelvi beszélgetés

-          A pályázatok szaktanári elbírálása

-          Az osztályfőnökök és a tanulót tanító tanárok további pontszámai a tanuló magatartása, tanulmányi eredménye, alkalmazkodó képessége alapján

Zárórendezvény 2020. január

Zárórendezvény és bizonyítványosztás

2020 január 29-én, szerdán ünnepélyes keretek között a 2018-as Erasmus + KA1-es (2018-1-HU01-KA102-047424) mobilitási projektünk kedvezményezettei kézhez vehették, a BGSZC részéről Domján Zsuzsanna főigazgató asszonytól és Bali Zsuzsannától, az Auchan Retail Magyarország HR igazgatóság képzési program felelősétől, a gyakorlati helyek képviselőjétől, a szakmai gyakorlatuk teljesítését igazoló nemzetközi Europass Mobility igazolványaikat.

Az Europass mobilitási igazolvány egy, az európai országok valamelyikében (a mi esetünkben Plymouthban és Máltán), európai uniós támogatásból megvalósult program keretében szervezett szakmai gyakorlatok során megszerzett készségek és kompetenciák igazolására szolgál.
Európa szerte egységes formátumú dokumentum. Célja, hogy a külföldi szakmai gyakorlat tartalmát egységes és hitelesített formában bemutassa és azzal a tulajdonos elhelyezkedését – akár hazai, akár külföldi munkakeresésnél – elősegítse. Az elvégzett munkafeladatokat, az ellátott tevékenységeket és az ezeken keresztül elsajátított többlettudást, készségeket és kompetenciákat részletesen megjeleníti az igazolvány.

Ez alkalommal 36 tanuló vehette át ezt a dokumentumot. 13 kereskedelem és 23 turisztika szakos kedvezményezett. Gratulálunk!

A fényképek megtekinthetők ITT.

Ezzel lezárult a projekt. Kezdetét veszi a 2019-es projektünk kedvezményezetteinek kiválasztási folyamata.

Szakmai gyakorlat teljesítése Máltán

Szakmai gyakorlat teljesítése

- kísérőtanári szakmai beszámoló -

2019. június 22 és július 13 között egy 10 főből álló tanulócsoportot kísértem el Máltára, szakmai gyakorlati helyükre és láttam el mentorálási és monitoring feladatokat az iskola, mint küldő intézmény részére. A csoportban 3 fő kereskedelem ágazatba beiskolázott, szakgimnáziumi képzésben résztvevő 11. évfolyamot befejezett tanuló, illetve 4 turisztikai ágazatba beiskolázott 10. évfolyamot befejezett és 3 fő a szakképző 5/13. évfolyamot kezdő szakgimnáziumi tanuló vett részt a gyakorlaton. A csoportba 8 lányt és 2 fiút választott ki a bizottság.

Kiutazás előtt minden tanuló részt vett szakmai, nyelvi, kulturális és lélektani felkészítésben, így tudatában volt teljesítendő feladatának, illetve valamennyien tudták, hogy az Erasmus+ program keretében végzett szakmai gyakorlat milyen előnyöket nyújt számukra, azon kívül, hogy beszámításra kerül az itthoni képzésükbe.

Június 22-én, szombaton utaztunk a Wizz Air légitársaság gépével, mivel vasárnap nem volt direkt járat Vallettába és a projektmenedzsment úgy döntött, hogy a szervezési támogatásból kigazdálkodja a plusz egy napot. A reptéren várta a csoportot a transzfer, és elfoglaltuk szállásainkat. A kedvezményezettek és jómagam két 6 fős apartmanban laktunk, ami három kétágyas szobát, közös mosdó és konyhahasználatot jelentett. Mivel nem tudtuk megoldani, hogy a tanulók családokhoz kerüljenek, mint az angliai csoportok esetében, az én feladatom volt a közös élet megszervezése (bevásárlás, főzés, mosás, takarítás). Nagyon gördülékenyen ment, beosztottuk, táblázat készült és mindenki tartotta magát és teljesítette az épp rá háruló feladatot. Nagy előnye volt ennek az elhelyezésnek, mert az apartmanházban voltak más országból (Franciaország, Németországból, Olaszország és Belgium) érkezett lakók. Így egy vidám multikulturális közösség alakult ki a három hét alatt.

Június 23-án, vasárnap bebarangoltuk Vallettát, ismerkedtünk a helyi utazási szokásokkal (bérletünk volt), az emberekkel és múzeumokat látogattunk.

Kísérőtanári szakmai beszámoló Plymouth 2.

Kísérőtanári szakmai beszámoló

Kísérőtanár: Fehérné Jékel Gabriella

2019. augusztus 11. és 31. között 10 turizmus szakirányon tanuló diákunk vett részt nyári szakmai gyakorlaton az Egyesült Királyságban, Plymouth-ban. Az utazás egy három turnusból álló Erasmus+ projekt keretében valósult meg, melynek megszervezésében koordinátorként is részt vettem. Koordinátorként feladataim közé tartozott a tanulók kiválasztásának irányítása, felkészítése, tájékoztatás, kapcsolattartás a partnerekkel, utazás megszervezése, kísérőtanárként pedig a külföldön végzett mentorálási és monitoring tevékenység, kapcsolattartás a partnerekkel, valamint szabadidős tevékenységek megszervezése és lebonyolítása.

A szakmai gyakorlat megvalósítása előtt a projekt munka- és ütemtervének megfelelően a jelentkező diákok több lépcsős kiválasztási folyamatban vettek részt. Ennek elemei voltak:

-          Angol és magyar nyelvű Europass önéletrajz és egy magyar nyelvű motivációs levél benyújtása, melyben a diákok megfogalmazták céljaikat és a külföldi szakmai gyakorlattal kapcsolatos elvárásaikat.

-          Szóbeli meghallgatás, melynek során három tagú bizottságunk diákjaink motivációit, nyelvi kompetenciáit, kulturális és szakmai ismereteit, szociális és mentális felkészültségét vizsgálta.

-          A tanulók tanulmányi teljesítménye, magaviselete alapján bekértük az adott tanuló osztályfőnökének véleményét is.

A fentiek figyelembe vételével választottuk ki azt a 10 tanulót, akik az augusztusi utazásban részt vehettek, 3 fiú és 7 lány a 10. és 11. évfolyamból. A tanulók közül ketten voltak nagykorúak az utazás időpontjában, nyolcan pedig 16 és 17 évesek.

A kedvezményezett diákok felkészítése során hangsúlyt helyeztünk a célország szokásainak, kulturális jellegzetességeinek megismertetésére, a szakmai (turisztikai) alapok elmélyítésére és a nyelvi fejlesztésre.

Kísérőtanári szakmai beszámoló Plymouth 1.

Kísérőtanári szakmai beszámoló

A Tempus Közalapítvány felhívására, az Erasmus+ pályázati rendszer keretében 2019 június 23. és július 13. között a BGSZC Varga István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tizenhat tanulója kapott lehetőséget arra, hogy három hetes szakmai gyakorlaton vegyen részt az Egyesült Királyságban, Plymouthban. Az iskola, mint küldő intézmény, negyedik alkalommal bízott meg kísérőtanári, mentorálási és monitoring tevékenységgel.

A pályázati kiírásnak megfelelően a pályázatra jelentkező diákok a kiutazás előtt kétlépcsős kiválasztási folyamatban vettek részt, melynek első lépése egy portfólió elkészítése volt. A portfólió részeként egy angol és magyar nyelvű Europass önéletrajzot, valamint egy magyar nyelvű motivációs levelet készítettek. A motivációs levelekben a diákok megfogalmazták, a céljaikat, a mobilitással kapcsolatos elvárásaikat, és hogy a jövőre tekintettel mily módon tudják majd hasznosítani a gyakorlat során szerzett ismereteiket és tapasztalataikat.

A kiválasztási folyamat következő fázisában a diákok egy szóbeli meghallgatáson vettek részt, melynek keretében magyar és angol nyelven is számot adtak motivációjukról, nyelvi képességeikről és kulturális ismereteikről. A háromtagú bizottság a szociális és mentális felkészültségüket is vizsgálta.

A tanulmányi munka, a portfólió minősége, a szociális és mentális alkalmasság, valamint a pályázók nyelvismerete alapján a bizottság végül 8 lányt és 7 fiút tartott alkalmasnak a külföldi gyakorlaton való részvételre, közülük 10 fő kereskedelmi és 6 fő turisztikai ágazatban tanuló diák a 10. és 11. évfolyamból.

A kedvezményezett diákok a kiutazás előtt szakmai, nyelvi, kulturális és mentális felkészítésben vettek részt, melynek során megismerkedhettek a szakmai gyakorlat céljával, az előttük álló feladatokkal és kötelezettségekkel.

2019 nyár pályázati felhívás Málta

Pályázati felhívás
kereskedő tanulók részére

A Tempus Közalapítvány felhívására, az Erasmus+ pályázati rendszer keretében iskolánk megvalósítani készül egy háromhetes Vallettaban (Málta) lebonyolítandó szakmai gyakorlatra épülő projektet, amelyben az angolul tanuló, 10. és 11. évfolyamos, valamint a komplex 54 341 01 OKJ számú Kereskedő képzésbe bekapcsolódó tanulóink vehetnek részt. A programban résztvevő kedvezményezetteknek beszámítjuk a nyári gyakorlatába (annyival csökken a gyakorlat ideje).

A szakmai gyakorlat ideje alatt lehetőség nyílik diákjaink számára, hogy megismerjék az áruforgalmi gyakorlatot, a készletgazdálkodási és kezelési műveleteket, valamint a mikro- és kisvállalkozások által használt logisztikai szemléletmód alkalmazását.

A kedvezményezettek olyan kiskereskedelmi egységekben helyezkednek el, amelyek több évtizedes hagyománnyal rendelkeznek, alapvető tevékenységi körük az élelmiszerek, háztartási cikkek és vegyiáru forgalmazása. A kereskedelmi egységek kiemelten foglalkoznak a helyi termelők áruinak terítésével, az őstermelők támogatásával és a biotermékek széleskörű népszerűsítésével. A kedvezményezettek elhelyezésénél elsődleges szempont volt számunkra, hogy a tanulóknak alkalmuk legyen a szakterületet részleteiben megismerni, elmélyülni a munkafolyamatokban és begyakorolni a releváns feladatokat. A fogadó intézménnyel való egyeztetés alapján a tanulók felváltva fognak eladói, pénztárosi, raktárosi, illetve ügyintézői munkakörben dolgozni.

Elérhetőség

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Varga István Közgazdasági Technikum

Cím: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.
Telefon: 1/454-0570
E-mail: vargatitkarsag@gmail.com
OM azonosító: 203061/020

Térkép