2019 nyár pályázati felhívás Anglia

Pályázati felhívás

- kereskedő tanulók részére -

A Tempus Közalapítvány felhívására, az Erasmus+ pályázati rendszer keretében iskolánk megvalósítani készül egy háromhetes Plymouthban (Anglia) lebonyolítandó szakmai gyakorlatra épülő projektet, amelyben az angolul tanuló, 10. és 11. évfolyamos, valamint a komplex 54 341 01 OKJ számú Kereskedő képzésbe bekapcsolódó tanulóink vehetnek részt. A programban résztvevő kedvezményezetteknek beszámítjuk a nyári gyakorlatába (annyival csökken a gyakorlat ideje).

Az adományboltok őshazájának számító Angliában az adománybolt hálózat évente közel 290 millió font nyereséget termel, és közel 215 ezer önkéntest foglalkoztat. Plymouthban megtaláljuk szinte az összes szociális hálózat képviseletét legyen az Oxfam, British Red Cross, Cancer Research, PDSA, St. Luke's Hospice, stb.

Célunk az adományboltok, charity shop-rendszer külföldön már jól bevált gyakorlatának széles körű hazai bevezetéséhez, továbbfejlesztéséhez hozzájárulni. Szeretnénk sikeresen meghonosítani ezt a nyugati kultúrkörökben régóta jól működő modellt, tevékenyen részt venni a szociális hálózattá fejlesztési folyamatban, valamint segítséget nyújtani abban, hogy adományboltok sokaságával behálózzák Budapestet, és az országot. Az üzleti modell széleskörű elterjesztése mellett az adománybolt gondolatiságát is minőségi módon kívánjuk közvetíteni.

Ezért a résztvevők adományboltokban fognak dolgozni három hétig, hétfőtől péntekig, napi hét vagy nyolc órában, reggel 9 vagy 10 órától délután 17 óráig. Az elvégzendő feladatok a következők:
a résztvevő

-       ismerkedik az adományok gyűjtésével és az elosztási csatornákkal;

-       átveszi a boltba érkező árut / adományokat az árucsoport sajátosságát figyelembe véve;

-       értékesítésre előkészíti a termékeket és elhelyezi az értékesítési mód szerint az eladótérben;

-       részt vesz az adományok készletezésében, tárolásában, figyelemmel kíséri a készletnyilvántartást;

-       kezeli a pénztárgépet és a pénztáros áruforgalmi és nyilvántartási feladatait ellátja;

-       tájékoztatja, segíti és kiszolgálja a vásárlókat;

-       kezeli a vásárlói panaszokat üzletvezetői segítséggel;

-       segít a kirakat és az eladótér marketingszemléletű berendezésében;

-       utasításokat hajt végre, és egyszerűbb vezetői feladatokat teljesít;

-       megismeri az adománybolt hálózatok felépítését, az egyes egységek jellemzőit;

-       feltérképezi a boltok létrehozásának esélyeit, valamint a jótékonysági szektorban rejlő gazdasági lehetőségeket;

-       ötleteket gyűjt az árpolitika kialakítására;

-       megismeri a megmaradt adományok hasznosításának lehetőségeit;

-       megtapasztalja az önkéntes munka szociális fontosságát;

-       összegyűjti az újrahasznosítás ezen módjának környezetkímélő hatásait.

A projekt megvalósítása után a résztvevő:

-          képes a felkínálkozó üzleti lehetőségeket felismerni, ezeknek kockázatát felmérni és a legjobbat kiválasztani;

-          tud egy vállalkozást létrehozni és ismeri a mikro- és kisvállalkozások, elsősorban az adományboltok működtetésének pénzügyi és jogi feltételeit;

-          ismeri és tudja alkalmazni azokat a módszereket, amelyek szerényebb finanszírozási lehetőségekkel bíró, kisebb alapterületű kereskedelmi egységek működtetésére alkalmassá teszik;

-          tud üzleti tervet készíteni, a munkát megszervezni, irányítani, vállalkozást vezetni;

-          elsajátította a fenntartható szociális munkahelyek megteremtésének lehetőségét az adománybolt-hálózat foglalkoztatottjai számára;

-          ismeri a céges jótékonyság eszköztárát;

-          jól kommunikál, egyedül és csapatban is elvégzi a rábízott feladatokat.

Azok a tanulók pályázhatnak tehát, akik a 2018/2019-es tanévben a 10.B., 11.B. osztályokban, illetve az érettségire épülő szakképzési évfolyamon végzik a tanulmányaikat.

Az iskolavezetés döntése alapján a projektbe bekapcsolódni vágyó diákok 2019. március 4-ig készítsék el a portfóliójukat, aminek tartalmaznia kell egy Europass típusú önéletrajzot magyar, illetve idegen nyelven, amit egy magyar motivációs levél kíséretében (miért lenne Ön a legalkalmasabb, mit vár a mobilitástól, mik a jövőbeli tervei, hogyan tudná hasznosítani az elsajátított ismereteket, stb.) nyújtsanak be Jékel Gabriellának, a projekt koordinátorának.

A kért önéletrajzok elkészítésében segítséget nyújt az iskola 2019. február 27-én 15:00 órától az egyik gépteremben.

Ezt követi egy szóbeli meghallgatáson történő részvétel, magyar és idegen nyelven. Így lesz teljes az egyes tanulók pályázata.

A pályázatoknál az értékelési szempontok és a kapható maximális pontszámok a következők:

-          kiemelkedő tanulmányi teljesítmény                               20 pont

-          portfólió értékelése:                                                                30 pont

 •    tartalom15 pont
 •    stilisztika10 pont
 •    lay-out5 pont

-          alkalmasság:                                                                                 30 pont

 •    problémamegoldó-képesség8 pont
 •    kezdeményezőkészség7 pont
 •    alkalmazkodó-készség8 pont
 •    nyitottság7 pont

-          nyelvismeret                                                                                20 pont

 •    kommunikációs készség18 pont
 •    szókincs7 pont

A jelentkezőket kapott pontjaik szerint csökkenő sorrendbe rendezzük, és az első tíz tanuló fog utazni. A tizenegyedik és tizenkettedik diák várakozó listára kerül, ha valamelyik kedvezményezett kiesik ők lépnek a helyébe. A kiválasztási folyamat végső eredményéről a jelentkezőket a projekt Facebook oldalán tájékoztatjuk, valamint a projekt koordinátorát kérdezhetik.


Pályázati felhívás

- turisztika szakos tanulók részére -

A Tempus Közalapítvány felhívására, az Erasmus+ pályázati rendszer keretében iskolánk megvalósítani készül egy háromhetes Plymouthban (Anglia) lebonyolítandó szakmai gyakorlatra épülő projektet, amelyben az angolul tanuló, 10. évfolyamos turisztikai képzésbe bekapcsolódó tanulóink vehetnek részt. A programban résztvevő kedvezményezetteknek beszámítjuk a nyári gyakorlatába (helyettesíti a tízedik évfolyam végén teljesítendő háromhetes szakmai gyakorlatot).

A tanulók az alábbi két udvarház egyikében fognak szakmai gyakorlatot teljesíteni:

Saltram House a nevét a sóról kapta, amit a közeli Plym folyó torkolatánál a tengerből bepárlással nyertek ki és értékesítettek. A ház mostani képének megálmodója Robert Adam építész, korának egyik legszebb neoklasszikus szalonját alakította ki, a napjainkban is látható domborművekkel, festményekkel, kínai tapétával és bútorokkal. A ház és a hozzá tartozó birtok előbb a Parker családé, majd a Morley grófoké volt, akiktől 1957-ben átkerült a National Trust (Nemzeti Védnökség) tulajdonában. Napjainkban ez Anglia egyik legjobb állapotban lévő II. György korabeli udvarháza. Az 1995-ös Értelem és Érzelem című film számos jelenetének szolgált helyszínéül. A hagyomány úgy tartja, hogy egy cselédlány és egy gyermek szelleme kísért a házban.

Mount Edgcumbe House az 1500-as években épült, később elhanyagolták, de a II. világháború után belsejét a 18. század stílusának megfelelően tatarozták és kialakították a ma is látható barna klinkertéglával borított épületet. Jelenleg a Cornwall megye és Plymouth város tulajdonában lévő épület és kertjei eredetileg a Mount Edgcumbe grófok tulajdona volt. Az épület 1988-ban nyitották meg a nagyközönség számára. Állandó és időszakos kiállításaival azóta is Plymouth legnépszerűbb turisztikai látványossága. Az udvarház területén működő Barrow központ számos szórakozási lehetőséget kínál az idelátogatóknak biciklizés, segway használat, frizbi – golf, túlélési - stratégia és csapatépítő játék, stb.

A Plymouth-i udvarházak a hazai udvarházak fejlesztésének (pl. Nagyligetes Deák Udvarház, Kakucs falu) példái lehetnek.

Ezért a résztvevők udvarházakban fognak dolgozni három hétig, hétfőtől péntekig, napi hét órában, reggel 9 vagy 10 órától délután16 vagy 17 óráig. Az elvégzendő feladatok a következők:

a résztvevő

-       telepített idegenvezetői feladatokat lát el, tárlatot vezet;

-       fakultatív programokat szervez, lebonyolít;

-       közreműködik rendezvények lebonyolításában;

-       vendégkísérői munkát végez;

-       megbízója valamint az utasok érdekét képviseli;

-       a különböző utas típusokat kezel;

-       a konfliktushelyzeteket sikeresen megoldja, és rendkívüli helyzetekben intézkedik;

-       közreműködik az adminisztrációs és ügyviteli munkában.


A projekt megvalósítása után a résztvevő:

-       képes lesz szakszerűen lebonyolítani csoportok, egyéni vendégek utazását, tartózkodását;

-       fel tud készülni a városnézések, turisztikai programok kivitelezésére;

-       ismeri a Plymouthban található turisztikai létesítmények gazdaságélénkítő szerepét;

-       feltérképezi az udvarházak turisztikai célú hasznosításában rejlő lehetőségeket;

-       jól kommunikál, képes egyedül és csapatban elvégezni a rábízott feladatokat;

-       képes a National Trust fenntarthatóságban betöltött szerepét megítélni;

-       munkáját a függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi.

Az iskolavezetés döntése alapján a projektbe bekapcsolódni vágyó diákok 2019. március 4-ig készítsék el a portfóliójukat, aminek tartalmaznia kell egy Europass típusú önéletrajzot magyar, illetve idegen nyelven, amit egy magyar motivációs levél kíséretében (miért lenne Ön a legalkalmasabb, mit vár a mobilitástól, mik a jövőbeli tervei, hogyan tudná hasznosítani az elsajátított ismereteket, stb.) nyújtsanak be Jékel Gabriellának, a projekt koordinátorának.

A kért önéletrajzok elkészítésében segítséget nyújt az iskola 2019. február 27-én 15:00 órától az egyik gépteremben.

Ezt követi egy szóbeli meghallgatáson történő részvétel, magyar és idegen nyelven. Így lesz teljes az egyes tanulók pályázata.

A pályázatoknál az értékelési szempontok és a kapható maximális pontszámok a következők:

-          kiemelkedő tanulmányi teljesítmény                               20 pont

-          portfólió értékelése:                                                                30 pont

 •    tartalom15 pont
 •    stilisztika10 pont
 •    lay-out5 pont

-          alkalmasság:                                                                                 30 pont

 •    problémamegoldó-képesség8 pont
 •    kezdeményezőkészség7 pont
 •    alkalmazkodó-készség8 pont
 •    nyitottság7 pont

-          nyelvismeret                                                                                20 pont

 •    kommunikációs készség18 pont
 •    szókincs7 pont

A jelentkezőket kapott pontjaik szerint csökkenő sorrendbe rendezzük, és az első tíz tanuló fog utazni. A tizenegyedik és tizenkettedik diák várakozó listára kerül, ha valamelyik kedvezményezett kiesik ők lépnek a helyébe. A kiválasztási folyamat végső eredményéről a jelentkezőket a projekt Facebook oldalán tájékoztatjuk, valamint a projekt koordinátorát kérdezhetik.

Elérhetőségeink

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Cím: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.
Telefon: 454-0570
E-mail: vargatitkarsag@gmail.com
Az iskola OM azonosító száma: 203061

Térkép