2019 nyár pályázati felhívás Málta

Pályázati felhívás
kereskedő tanulók részére

A Tempus Közalapítvány felhívására, az Erasmus+ pályázati rendszer keretében iskolánk megvalósítani készül egy háromhetes Vallettaban (Málta) lebonyolítandó szakmai gyakorlatra épülő projektet, amelyben az angolul tanuló, 10. és 11. évfolyamos, valamint a komplex 54 341 01 OKJ számú Kereskedő képzésbe bekapcsolódó tanulóink vehetnek részt. A programban résztvevő kedvezményezetteknek beszámítjuk a nyári gyakorlatába (annyival csökken a gyakorlat ideje).

A szakmai gyakorlat ideje alatt lehetőség nyílik diákjaink számára, hogy megismerjék az áruforgalmi gyakorlatot, a készletgazdálkodási és kezelési műveleteket, valamint a mikro- és kisvállalkozások által használt logisztikai szemléletmód alkalmazását.

A kedvezményezettek olyan kiskereskedelmi egységekben helyezkednek el, amelyek több évtizedes hagyománnyal rendelkeznek, alapvető tevékenységi körük az élelmiszerek, háztartási cikkek és vegyiáru forgalmazása. A kereskedelmi egységek kiemelten foglalkoznak a helyi termelők áruinak terítésével, az őstermelők támogatásával és a biotermékek széleskörű népszerűsítésével. A kedvezményezettek elhelyezésénél elsődleges szempont volt számunkra, hogy a tanulóknak alkalmuk legyen a szakterületet részleteiben megismerni, elmélyülni a munkafolyamatokban és begyakorolni a releváns feladatokat. A fogadó intézménnyel való egyeztetés alapján a tanulók felváltva fognak eladói, pénztárosi, raktárosi, illetve ügyintézői munkakörben dolgozni.

Ezért a résztvevők adományboltokban fognak dolgozni három hétig, hétfőtől péntekig, napi hét vagy nyolc órában, reggel 9 vagy 10 órától délután 17 óráig. Az elvégzendő feladatok a következők:
a résztvevő

- ismerkedik az elosztási csatornákkal;

- átveszi a boltba érkező árut, az árucsoport sajátosságát figyelembe véve;

- értékesítésre előkészíti a termékeket és elhelyezi az értékesítési mód szerint az eladótérben;

- részt vesz a készletezésben, tárolásában, figyelemmel kíséri a készletnyilvántartást;

- kezeli a pénztárgépet és a pénztáros áruforgalmi és nyilvántartási feladatait ellátja;

- megtanulja a számlák és az áruhoz csatolt jellemző kísérőokmányok kitöltésének formai és tartalmi követelményeit;

- tájékoztatja, segíti és kiszolgálja a vásárlókat;

- kezeli a vásárlói panaszokat üzletvezetői segítséggel;

- segít a kirakat és az eladótér marketingszemléletű berendezésében;

- megismeri és alkalmazza az értékesítést ösztönző módszereket;

- utasításokat hajt végre, és egyszerűbb vezetői feladatokat teljesít;

- ötleteket gyűjt az árpolitika kialakítására.

A projekt megvalósítása után a résztvevő:

- képes a felkínálkozó üzleti lehetőségeket felismerni, ezeknek kockázatát felmérni és a legjobbat kiválasztani;

- tud egy vállalkozást létrehozni és ismeri a mikro- és kisvállalkozások működtetésének pénzügyi és jogi feltételeit;

- ismeri és tudja alkalmazni azokat a módszereket, amelyek szerényebb finanszírozási lehetőségekkel bíró, kisebb alapterületű kereskedelmi egységek működtetésére alkalmassá teszik;

- tud üzleti tervet készíteni, a munkát megszervezni, irányítani, vállalkozást vezetni;

- elsajátította a fenntartható munkahelyek megteremtésének lehetőségét;

- ismeri a céges jótékonyság eszköztárát;

- jól kommunikál, egyedül és csapatban is elvégzi a rábízott feladatokat.

Azok a tanulók pályázhatnak tehát, akik a 2018/2019-es tanévben a 10.B., 11.B. osztályokban, illetve az érettségire épülő szakképzési évfolyamon végzik a tanulmányaikat.

Az iskolavezetés döntése alapján a projektbe bekapcsolódni vágyó diákok 2019. március 4-ig készítsék el a portfóliójukat, aminek tartalmaznia kell egy Europass típusú önéletrajzot magyar, illetve idegen nyelven, amit egy magyar motivációs levél kíséretében (miért lenne Ön a legalkalmasabb, mit vár a mobilitástól, mik a jövőbeli tervei, hogyan tudná hasznosítani az elsajátított ismereteket, stb.) nyújtsanak be Székely Júliának, a projekt koordinátorának.

A kért önéletrajzok elkészítésében segítséget nyújt az iskola 2019. február 27-én 15:00 órától az egyik gépteremben.

Ezt követi egy szóbeli meghallgatáson történő részvétel, magyar és idegen nyelven. Így lesz teljes az egyes tanulók pályázata.

A pályázatoknál az értékelési szempontok és a kapható maximális pontszámok a következők:

- kiemelkedő tanulmányi teljesítmény 20 pont

- portfólió értékelése: 30 pont

o tartalom 15 pont

o stilisztika 10 pont

o lay-out 5 pont

- alkalmasság: 30 pont

o problémamegoldó-képesség 8 pont

o kezdeményezőkészség 7 pont

o alkalmazkodó-készség 8 pont

o nyitottság 7 pont

- nyelvismeret 20 pont

o kommunikációs készség 18 pont

o szókincs 7 pont

A jelentkezőket kapott pontjaik szerint csökkenő sorrendbe rendezzük, és az első tíz tanuló fog utazni. A tizenegyedik és tizenkettedik diák várakozó listára kerül, ha valamelyik kedvezményezett kiesik ők lépnek a helyébe. A kiválasztási folyamat végső eredményéről a jelentkezőket a projekt Facebook oldalán tájékoztatjuk, valamint a projekt koordinátorát kérdezhetik.

 

 

Pályázati felhívás

- turisztika szakos tanulók részére –

A Tempus Közalapítvány felhívására, az Erasmus+ pályázati rendszer keretében iskolánk megvalósítani készül egy háromhetes Vallettaban (Málta) lebonyolítandó szakmai gyakorlatra épülő projektet, amelyben az angolul tanuló, 10. és 11. évfolyamos turisztikai képzésbe bekapcsolódó tanulóink vehetnek részt. A programban résztvevő kedvezményezetteknek beszámítjuk a nyári gyakorlatába (helyettesíti a tízedik évfolyam végén teljesítendő háromhetes szakmai gyakorlatot, illetve a tizenegyedik évfolyam után teljesítendőből három hetet).

A kiutazó kedvezményezettek a Malta 5D, Malta experience, Fondazzjoni Wirt Artna turisztikai létesítményekben fognak dolgozni.

A Malta 5D egy új generációs színház, ahol a máltai történelem és kultúra színes és lenyűgöző epizódjait követhetik végig a látogatók. Egy felnagyított 3D filmeket játszó létesítmény, amelyben az élmény mozgó székekkel, vízcseppekkel, illatokkal, levegő befúvással teljesedik ki. Egyedülálló tapasztalatot nyújtva minden korosztálynak. A St. Elmo erődben elhelyezkedő Malta experience egy audió –vizuális program keretében mutatja be a sziget 7000 éves történetét. Lehetőséget nyújt az odalátogatók számára, hogy jobban megismerjék és megértsék a sziget lakóinak életét és kultúráját. A Fondazzjoni Wirt Artna pedig egy önkénteseket foglalkoztató szervezet, amelynek turisztikai létesítményében vendégkísérői és kalandparkjában animátori feladatokat tudnak ellátni a kedvezményezettek munkanaplót vezetnek.

Ezért a résztvevők udvarházakban fognak dolgozni három hétig, hétfőtől péntekig, napi hét órában, reggel 9 vagy 10 órától délután16 vagy 17 óráig. Az elvégzendő feladatok a következők:
a résztvevő

- felkészül turisztikai programok kivitelezésére;

- szakszerűen lebonyolítja csoportok és egyéni vendégek utazását;

- telepített idegenvezetői feladatokat lát el;

- tárlatot vezet;

- fakultatív programokat szervez, lebonyolít;

- közreműködik rendezvények lebonyolításában;

- vendégkísérői munkát végez;

- megbízója, valamint az utasok érdekét képviseli;

- a különböző utas típusokat kezel;

- a konfliktushelyzeteket sikeresen megoldja;

- rendkívüli helyzetekben intézkedik;

- közreműködik az adminisztrációs és ügyviteli munkában;

- betartja az idegenvezetői munka etikett és protokoll szabályait.

A projekt megvalósítása után a résztvevő:

- képes lesz szakszerűen lebonyolítani csoportok, egyéni vendégek utazását, tartózkodását;

- fel tud készülni a városnézések, turisztikai programok kivitelezésére;

- ismeri a Vallettaban található turisztikai létesítmények gazdaságélénkítő szerepét;

- feltérképezi az élményparkok turisztikai célú hasznosításában rejlő lehetőségeket;

- jól kommunikál, képes egyedül és csapatban elvégezni a rábízott feladatokat;

- munkáját a függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi.

Az iskolavezetés döntése alapján a projektbe bekapcsolódni vágyó diákok 2019. március 4-ig készítsék el a portfóliójukat, aminek tartalmaznia kell egy Europass típusú önéletrajzot magyar, illetve idegen nyelven, amit egy magyar motivációs levél kíséretében (miért lenne Ön a legalkalmasabb, mit vár a mobilitástól, mik a jövőbeli tervei, hogyan tudná hasznosítani az elsajátított ismereteket, stb.) nyújtsanak be Székely Júliának, a projekt koordinátorának.

A kért önéletrajzok elkészítésében segítséget nyújt az iskola 2019. február 27-én 15:00 órától az egyik gépteremben.

Ezt követi egy szóbeli meghallgatáson történő részvétel, magyar és idegen nyelven. Így lesz teljes az egyes tanulók pályázata.

A pályázatoknál az értékelési szempontok és a kapható maximális pontszámok a következők:

- kiemelkedő tanulmányi teljesítmény 20 pont

- portfólió értékelése: 30 pont

o tartalom 15 pont

o stilisztika 10 pont

o lay-out 5 pont

- alkalmasság: 30 pont

o problémamegoldó-képesség 8 pont

o kezdeményezőkészség 7 pont

o alkalmazkodó-készség 8 pont

o nyitottság 7 pont

- nyelvismeret 20 pont

o kommunikációs készség 18 pont

o szókincs 7 pont

A jelentkezőket kapott pontjaik szerint csökkenő sorrendbe rendezzük, és az első tíz tanuló fog utazni. A tizenegyedik és tizenkettedik diák várakozó listára kerül, ha valamelyik kedvezményezett kiesik ők lépnek a helyébe. A kiválasztási folyamat végső eredményéről a jelentkezőket a projekt Facebook oldalán tájékoztatjuk, valamint a projekt koordinátorát kérdezhetik.

Elérhetőségeink

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Cím: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.
Telefon: 454-0570
E-mail: vargatitkarsag@gmail.com
Az iskola OM azonosító száma: 203061

Térkép