Kísérőtanári szakmai beszámoló Plymouth 1.

Kísérőtanári szakmai beszámoló

A Tempus Közalapítvány felhívására, az Erasmus+ pályázati rendszer keretében 2019 június 23. és július 13. között a BGSZC Varga István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tizenhat tanulója kapott lehetőséget arra, hogy három hetes szakmai gyakorlaton vegyen részt az Egyesült Királyságban, Plymouthban. Az iskola, mint küldő intézmény, negyedik alkalommal bízott meg kísérőtanári, mentorálási és monitoring tevékenységgel.

A pályázati kiírásnak megfelelően a pályázatra jelentkező diákok a kiutazás előtt kétlépcsős kiválasztási folyamatban vettek részt, melynek első lépése egy portfólió elkészítése volt. A portfólió részeként egy angol és magyar nyelvű Europass önéletrajzot, valamint egy magyar nyelvű motivációs levelet készítettek. A motivációs levelekben a diákok megfogalmazták, a céljaikat, a mobilitással kapcsolatos elvárásaikat, és hogy a jövőre tekintettel mily módon tudják majd hasznosítani a gyakorlat során szerzett ismereteiket és tapasztalataikat.

A kiválasztási folyamat következő fázisában a diákok egy szóbeli meghallgatáson vettek részt, melynek keretében magyar és angol nyelven is számot adtak motivációjukról, nyelvi képességeikről és kulturális ismereteikről. A háromtagú bizottság a szociális és mentális felkészültségüket is vizsgálta.

A tanulmányi munka, a portfólió minősége, a szociális és mentális alkalmasság, valamint a pályázók nyelvismerete alapján a bizottság végül 8 lányt és 7 fiút tartott alkalmasnak a külföldi gyakorlaton való részvételre, közülük 10 fő kereskedelmi és 6 fő turisztikai ágazatban tanuló diák a 10. és 11. évfolyamból.

A kedvezményezett diákok a kiutazás előtt szakmai, nyelvi, kulturális és mentális felkészítésben vettek részt, melynek során megismerkedhettek a szakmai gyakorlat céljával, az előttük álló feladatokkal és kötelezettségekkel.

 

2019 június 23.-án vasárnap reggel 4.00 órakor találkoztunk a diákokkal a Ferihegyi repülőtéren, majd a becsekkolás és csomagátvizsgálás után a Wizz Air légitársaság gépével 6.15-kor indultunk Lutonba, A diákok nagyon fegyelmezettek voltak és az utazás zökkenőmentesen zajlott. A repülőtérről brit koordinátorunk, az Almond Vocational Link által szervezett kisbuszokkal indultunk Plymouthba. A fárasztó öt órányi buszos utazás után késő délután érkeztünk meg Plymouthba, ahol a fogadócsaládok és az Almond Vocational Link képviseletében Janet Wonnacott várt bennünket. Az előzetes megbeszélés alapján diákjaink kettesével lettek elszállásolva a fogadó családoknál, részben a biztonságosabb közlekedés, részben a korkülönbségek egyensúlyozása miatt.

Az első napon az Almond Vocational Link irodájában egy részletes tájékoztatásra került sor, melynek keretében a diákok átfogó képet kaptak a leendő munkahelyekről, a jövőbeli feladatokról, az elvárásokról és a munkahelyek megközelítésének módjáról. Ezenkívül számos egyéb hasznos és közérdekű információt is kaptak, mind a kulturális különbségekről, mind a baleset és egészségvédelemről.

Az általános tájékoztatást követően minden kedvezményezett kézhez kapott egy úgynevezett Welcome Packet, mely tartalmazta tanulószerződésüket, az első heti munkahelyi jelenléti ívüket és az utazási bérletüket. A tájékoztatást követően még egyszer átbeszéltük a legfontosabb tudnivalókat magyarul is, biztosítva, hogy mindenki megértette és tudomásul vette az elhangzottakat. A tájékoztatás után a fogadó intézmény vezetője egy rövid városnéző körútra kísért bennünket, melynek célja a város, illetve a városközpontban lévő munkahelyek feltérképezése és a legnépszerűbb turisztikai látványosságok bemutatása volt.

A következő naptól kezdve a diákok már önállóan utaztak a kijelölt munkahelyekre. Szerencsére nagyon gyorsan feltérképezték az utazási lehetőségeket és viszonylag gyorsan alkalmazkodtak a városi közlekedéshez. A pályázati kiírásnak megfelelően a kereskedelmi tagozatos diákok a város központjában lévő különböző adományboltokban (Cancer Research, Scope, British Hearth Foundation, British Red Cross, St Lukes, Cat’s Protection), a turisztika tagozatos diákok pedig két csodálatos udvarházban a Mount Edgecumbe House-ban és az Antony House-ban teljesítettek szakmai gyakorlatot, mely beszámításra került a hazai kötelező szakmai gyakorlatukba. Az életkor függvényében a 18 év alattiak napi hét, a három fő 18 év feletti napi nyolc órát töltött a munkahelyén. A kereskedelemben dolgozók hétfőtől péntekig, a turisztikában dolgozók pedig vasárnaptól csütörtökig dolgoztak.

A kereskedelmi ágazatban tanuló diákok a gyakorlat során széleskörű ismereteket szereztek az adományboltok felépítéséről, szerepéről és ideológiai hátteréről, a jótékonysági szektorban rejlő gazdasági lehetőségekről, valamint az önkéntes munka szociális fontosságáról. A szakmai gyakorlat során megismerték és gyakorlatban is elsajátították a különböző munkafolyamatokat. Alapvető feladataik közé tartozott a boltba érkező adományok átvétele és az árucikkek értékesítésre való előkészítése. Az előkészítési feladatok során valamennyi diák megtanulta a ruhák gőzölésének technikáját, az árazás és tárolás szabályait. Részt vettek az adományok készletezésében és figyelemmel kísérték a készletnyilvántartásokat. Néhány diák lehetőséget kapott kirakatrendezésre is, mellyel marketing szemléletük is fejlődött. Napi szintű feladataik közé tartozott még a vásárlók tájékoztatása és kiszolgálása, valamint a vásárlói panaszok kezelése is. Megismerkedtek az angol fizetőeszközzel, a beszállítói forrásokkal és a szállítókkal való kapcsolattartás formáival. Valamennyien elsajátították a minőségbiztosítási alapelveket és az értékesítést ösztönző módszereket és technikákat.

A hat fő turisztikai ágazatban tanuló diák közül két fő a Mount Edgecumbe House-ban, négy fő az Antony House-ban látott el turisztikai feladatokat. Az utazás egy kicsit körülményesebb volt részükre, hiszen az udvarházak a városon kívül helyezkedtek el, ezért meglehetősen sok időbe telt a mindennapi utazás. Kárpótolta viszont őket a csodálatos környezet és a változatos feladatkör, amiben tevékenykedhettek.

A szakmai gyakorlat során a diákok megismerkedtek a National Trust szerepével, az udvarházak történelmi hátterével, az építészeti és berendezési stílusokkal és az önkéntesség társadalmi jelentőségével is. A gyakorlat során többnyire párokban láttak el különböző tevékenységeket. Kezdetben csak vendégkísérői feladatokat, és marketing feladatokat végeztek; fogadták a vendégeket, segítettek a tájékozódásban, sorsjegyeket árultak, közreműködtek az adminisztrációs tevékenységekben, a későbbiekben pedig önállóan vagy párokban tárlatvezetésben is részt vettek.

A tuisztika tagozatos diákok a három hét során széleskörű történelmi és kulturális ismerettel gazdagodtak. Megismerték a Plymouthban található turisztikai létesítmények gazdaságélénkítő szerepét, a National Trust fenntarthatóságának jelentőségét, tapasztalatot szereztek a csapatmunka és az együttműködés fontosságáról, valamint nyelvtudásuk és kommunikációs készségük is jelentősen fejlődött.

A külföldi szakmai gyakorlat során elvégzett feladatok szervesen illeszkedtek mind a pályázati célkitűzésekhez, mind pedig a szakmai kerettantervben előírt elsajátítandó szakmai tartalmakhoz.

A mindennapi feladatokról és tevékenységi körökről a diákok munkanaplót vezettek, a munkahelyi vezetők pedig minden nap jelenléti íven igazolták a ledolgozott munkaórákat és az elvégzett feladatokat. A diákok az Almond Vocational Link szervezésében minden csütörtök délután részt vettek egy "face to face" interjún, ahol számot adtak munkájukról, értékelték a munkahelyeiket, illetve a vendéglátó családokat.

A diákok kivétel nélkül nagyon pozitívan értékelték mind a munkahelyi körülményeket, mind a szálláshelyeket. Mindössze egyszer érkezett panasz két fiú részéről, akik kifogásolták az étel mennyiségét, ezt a problémát viszont nagyon gyorsan sikerült orvosolni. A legtöbb diák kimondottan jól érezte magát a munkahelyén, mindössze a nyelvi korlátok miatt akadt egy-két félreértés. Az adományboltok vezetői és dolgozói mindent megtettek, hogy a tanulók ne csak szakmai ismeretekkel gazdagodjanak, hanem vidám, oldott hangulatban végezhessék munkájukat.

Kísérőtanárként legfontosabb feladatom volt a folyamatos monitoring tevékenység, a diákokkal, a munkahelyekkel és a koordináló szervezettel való folyamatos kapcsolattartás. A kereskedelmi tagozatos diákokkal való napi szintű kapcsolattartás nagyon egyszerű volt, hiszen mindannyian a város központjában, vagy annak közelében dolgoztak. A munkahelyi vezetőkkel úgy egyeztünk meg, hogy mindenkinek 13.00 órakor kezdődjön az ebédideje, így lehetőségem nyílt arra, hogy rendszeresen találkozzam a diákokkal. Különösen fontos volt ez az első napokban, amikor még néhányan beilleszkedési és nyelvi nehézséggel küzdöttek, de sokszor kértek segítséget pénzváltással vagy vásárlással kapcsolatban is. Az első munkanapon behívtak a Cat’s Protection-ba, ahol két tizedik osztályos diák dolgozott (Gadácsi Norbert és Jónás Szilvia). A munkahelyi vezető nagyon fontosnak tartotta, hogy a diákok egyértelműen tisztába legyenek a munkahelyi biztonsági és balesetvédelmi előírásokkal, ezért arra kértek, hogy tolmácsoljam a diákoknak a szabályokat. Minderre azért volt szükség, mert a diákok és a vezető is úgy érezte, hogy a nyelvi korlátok miatt nem mindig értik egymást.

Az első napokban segítettem a diákokat a tájékozódásban és jelen voltam a kiskorú tanulók szerződéseinek aláírásakor is. Rendszeresen meglátogattam őket a munkahelyükön, nyomon követtem munkavégzésüket, ellenőriztem munkanaplóikat és segítettem nekik mindennapi problémáik megoldásában. Rendszeresen konzultáltam az adományboltok vezetőivel vagy helyetteseivel is a tanulók munkájáról, fejlődésükről és a munkavégzéssel kapcsolatos tapasztalatokról. Folyamatos kapcsolatot ápoltam a közvetítő szervezettel is. Minden alkalommal részt vettem a heti "meetingen", ahol részben a diákoknak segítettem az angol nyelvű értékelések elkészítésében, valamint kölcsönös tájékoztatást adtunk egymásnak a közvetítő szervvel a diákok eredményeiről, és munkahelyi vagy családi tapasztalatairól. A meetingek nagyszerű lehetőséget kínáltak arra is, hogy egyidőben találkozhassanak a diákok egymással, megoszthassák élményeiket és tapasztalataikat. A három hét alatt három diák születésnapját is megünnepeltük egy-egy meeting alkalmával. Jóleső érzés volt látni a hálás arcokat, amikor elfújhatták a gyertyát a születésnapi tortán. Ezek az események segítettek a csapatépítésben és a diákok szociális kompetenciáinak fejlesztésében.

Feladataim közé tartozott még a diákok hasznos szabadidős tevékenységének megszervezése és lebonyolítása is. A munkatapasztalat mellett a diákoknak lehetőségük volt a hétvégi kirándulások keretében megismerkedni az angolszász kultúra egy szeletével, Plymouth és környéke legfontosabb látnivalóival. Az együtt töltött idő nemcsak a kikapcsolódást, kulturális élményeket, hanem egymás jobb megismerését és a csapatépítést is szolgálta. A kirándulások keretében megnéztük a Royal William Yardot, megcsodáltuk a kilátást a Devil's Pathról, megkóstoltuk a helyi termelők piacán a jellegzetes angol ételeket, valamint hajókiránduláson is részt vettünk. Nagyon élvezték a diákok a National Marine Acquariumban az Atlanti Óceán élővilágának megismerését, és a Babacombe Model Village látnivalóit is, ahol betekintést nyerhettek a brit emberek mindennapi életébe és megcsodálhatták a miniatürizált Britannia épületeit és legfontosabb látnivalóit. Kirándulást tettünk még Mount Edgecumbe Gróf birtokára és megcsodáltuk egy jellegzetes tengerparti halászfalu Cawsand-Kingsand természetes szépségét. Nem hagytuk ki az évente megrendezésre kerülő Armed Forced Day rendezvényeit sem. A diákoknak különösen tetszett a légiparádé és az azt követő koncertek.

Összességében elmondható, hogy a szakmai gyakorlatot minden diák eredményesen teljesítette, munkájukkal és hozzáállásukkal a fogadó munkahelyek nagyon elégedettek voltak, és a diákok kivétel nélkül nagyon pozitívan értékelték a három hét tapasztalatait. A sikeres szakmai gyakorlat mellett a három hetes külföldi tartózkodás nagyszerű lehetőséget kínált a diákoknak nyelvi szintjük fejlesztésére, kapcsolatok kiépítésére és az angolszász kultúra mélyebb megismerésére is.

A sikeres szakmai gyakorlat teljesítésének igazolására a diákok oklevelet kaptak, melyet ünnepélyes keretek között vehettek át az Almond Vocational Link irodájában.

Oláh Katalin

kísérőtanár

A szakmai gyakorlaton készült képek megtekinthetők ITT.

Elérhetőségeink

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Cím: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.
Telefon: 454-0570
E-mail: vargatitkarsag@gmail.com
Az iskola OM azonosító száma: 203061

Térkép