Gazdasági tantárgyak

Barta Andrea

Vagyonvédelmi eszközök

Vezetési ismeretek

Protokoll az üzleti életben

Üzleti kommunikáció

Üzleti tárgyalás

 

Gazdálkodási ismeret

Mintadolgozat 13.A 

Mintadolgozat - Eredménykimutatás

Mintadolgozat - Vállalkozások tevékenységének elmzése

Mintadolgozat - Cash flow

Megoldókulcs1

 

Marketing

Kidolgozott marketing tételek

Feladatlap kockázatértékelésből

Munkabaleset feladatlap

Tűzvédelem feladatlap 

Kereskedő gyakorlati tananyag

Üzleti terv

Értékesítési akció tervezése

 

Üzleti gazdaságtan

Marketingmix (4P)

 

Vezetési ismeretek

Vezetés, szervezés

Vezetés, szervezés 2

Vezetési ismeretek jegyzet

 

Demján Zsuzsa

Áruforgalom tervezése

Képletek és fogalmak

A gazdasági statisztika alapjai

A tervezett és a tényleges forgalom viszonyának elemzése

A forgalom vagy árbevétel összetételének elemzése

Áruforgalom tervezése gyakorlat 1-2

Áruforgalom tervezése gyakorlat 3-4

Áruforgalom tervezése gyakorlat 5-6

Korrepetálás 1

Áruforgalom tervezése összefoglaló feladatok

 

Üzleti tevékenység tervezése

9.B - Fogalmak

 

Irmai Tünde

Marketing - 11. osztály

1. A marketing fogalma, fejlődése

2. A piac és a piaci környezet

3. A fogyasztói magatartás

4. Piacszegmentálás, célpiaci marketing

5. A piaci megismerés folyamata

6. Termékpolitika, termékfejlesztés

7. Árstratégia, árképzés

8. Értékesítés

 

Marketing - 12. osztály

1. Kommunikáció és marketingkommunikáció

2. Reklám

3. Reklámeszközök és reklámhordozók

4. A reklám tervezése, szervezése

5. Közönségkapcsolatok (Public Relations, PR)

6. Eladásösztönzés (Sales Promotion, SP)

7. A személyes eladás (Personal Selling, PS)

8. Az imázs és az egyedi arculat

9. Egyéb piacbefolyásoló eszközök

 

Működtetés szabályai

1. Kockázatértékelés (2015.01.04)

2. Munkavédelem (2015.01.04.)

3. A kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok (2017.11.14)

4. HACCP (2013.11.12.)

5. Áru- és vagyonvédelem a kereskedelemben (2016.01.24.)

6. A kereskedelem feladatai a környezetvédelem területén (2018.01.02.)

7. A munkaviszony jogi szabályozása (2018.01.01.)

8. Kereskedelmi egység nyitásával kapcsolatos gyakorlati teendők (2018.01.02.)

9. Bizonylatkezelés a kereskedelmi egységekben (2018.01.28.)

 

Foglalkoztatás II.

Atipikus foglalkoztatás (2018.01.01.)

 

Áruforgalom lebonyolítása

1. Az áru fogalma, csoportosítása (2014.04.13.)

2. Minőség, szabvány (2014.10.27.)

3. Fogyasztói érdekvédelem (2018.02.27.)

4. Áruátvétel (2014.02.08)

5. Áruk tárolása és raktározása (2015.12.13.)

6. Készletezés (2014.03.29.)

7. Az áruk eladásra történő előkészítése (2018.01.28.)

8. Értékesítési módok (2014.04.16.)

9. A vásárlási döntés folyamata (2015.04.01.)

10. Az eladás folyamata (2018.01.28.)

11. A kereskedelmi egységekben használt gépek, berendezések (2015.04.13.)

12. Munkakörök a kereskedelemben (2018.01.28.)

 

Halász Gábor

Szintvizsga tételek: áruforgalmi tevékenység tervezése, 9. évfolyam

Szintvizsga tételek gazdasági ismeretekből

Szintvizsga fogalmak

 

Áruforgalom lebonyolítása

A vevő fogadása

Az áru bemutatása

Az áruátvétel lebonyolítása

Az ellenérték elszámolása, csomagolás

Leltározás

A kereskedelem tagozódása

 

Gazdasági ismeretek

Háztartás

Adók

Az állam feladatai

Gazdálkodás, A pénz és a piac, Gazdasági rendszerek

A gazdasági folyamat

A javak csoportosítása

Maslow javak

Termelési tényezők

Az államháztartás fogalma, felépítése

 

10. évfolyam

Szerződések általában és a vállalkozói szerződés

Pénzforgalom

 

Áruforgalom tervezése

Árubeszerzés

Készletezés

Pénzforgalom lebonyolítása

Vállalkozások eredménye, eredménykimutatás

 

Gazdálkodási ismeretek

BT

KKT

KFT

Telephely

A vállalkozások általános jellemzői

Hatóságok

Gazdasági társaságok közös jellemzői

Egyéni vállalkozó, egyéni cég

RT

Egyéb vállalkozási formák

 

Üzleti gazdaságtan

4P

Kérdőívszerkesztés

Költségnemek elszámolása

Kalkuláció és STK elszámolása

Mérleg

Bevezetés a számvitelbe

 

Üzleti tevékenység a gyakorlatban

A bizonylat

Számla, készpénzfizetési számla, nyugta

Átutalási megbízás

Szállítólevél, megrendelés, leltár

 

Pénzügyi és gazdasági kultúra

Pénz és infláció

 

Munkácsi Adrienn

Áruforgalom - 12. évfolyam

Árurendszerek

Áru- és vagyonvédelem

Szabványosítás, minőségbiztosítás

Csomagolás

Árubeszerzés

Készletezés

Értékesítés

 

Áruforgalom - 2/10.A

1. tétel - Áruátvételt megelőző folyamatok

2. tétel - Az áruátvétel

3. tétel - Termékbiztonság

4. tétel - Áruk tárolása, raktározása

5. tétel - Készletgazdálkodás

6. tétel - Leltározás

 

Áruforgalom - 11.B

Készletezés és leltározás

 

Üzleti tevékenység tervezése

9.A

Beszerzés hosszú

Beszerzés rövid

Készletezés

Készletezés számolás

Mintafeladat és mintadolgozat

 

Pénzügyi és vállalkozási ismeretek - 9.A és 9.B

1-2. Mit jelent gazdálkodni?

3-4. A háztartások gazdálkodása

5-6. A családi költségvetés

7-8. Korszerű pénzkezelés

9-10. Bankkártyát, de okosan!

11. Pénzforgalom a bankszámlán

29-30. Adófizetési kötelezettségeink

58-59. Bankrendszer a mai gazdaságban

62-63. A tőkepiac és termékei – a világ pénzügyi piacai

64-65. A pénzügyi közvetítők

66-67. A munka világa

68-69. A munkapiac működése

Szerepjáték a családi gazdálkodás témakörből

Feladat a családi költségvetés témakörében

Családi költségvetés tervezése

 

Pethő Irén

Statisztika

Grafikus ábrázolás

Index-számítás

Középérték

Általános statisztika I.

Viszonyszámok

 

Székely Júlia

Gazdálkodási ismeretek

10.évfolyam

Egyéni cég

Egyéni vállalkozás

Gazdasági társaságok

A vállalkozás tárgyi feltételei

Mintadolgozat 1  

Mintadolgozat 2

Mintadolgozat 3

Mintadolgozat 4

Mintadolgozat 5

11.évfolyam

Mintadolgozat 1

Mintadolgozat 2

Mintadolgozat 3

Mintadolgozat 4

Mintadolgozat 5

Munkajog

A vállalkozás vagyona

 

12. évfolyam

Eredménytan

Üzleti terv

 

Áruforgalom tervezése

11. évfolyam

Mintadolgozat 1

Mintadolgozat 2

Mintadolgozat 3

 

12. évfolyam

Adózás, járulékfizetés

A mérlegelmezés

Régi prezentáció

 

Áruforgalom 3/11A

Áruátvétel

Tárolási szabályok és raktározási módok

Az áruk eladásra történő előkészítése

Az áruk eladótéri elhelyezésének szempontjai és szabályai

Készletezés

A vásárlói döntés és vevőtípusok

Értékesítési módok

Az eladás folyamata

Pénztárgépek

 

Pénzforgalom

Pénzforgalom a kereskedelemben

 

Kereskedő

Az áruforgalom

 

Elérhetőség

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Varga István Közgazdasági Technikum

Cím: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.
Telefon: 1/454-0570
E-mail: vargatitkarsag@gmail.com
OM azonosító: 203061/020

Térkép