Irodalom

Baier Gabriella

Babits Mihály

A Biblia

Körúti hajnal

Fogalmak

A tékozló fiú története

 

Irodalomtörténeti áttekintés

Ady Endre

József Attila

Babits Mihály: Jónás könyve, Kosztolányi Dezső: Édes Anna

Móricz Zsigmond: Barbárok

Örkény István: Tóték, Ottlik Géza: Iskola a határon

Radnóti Miklós

 

Dr. Nagyné Oláh Eszter

9. évfolyam

A római irodalom

Tematika irodalom 9.

A műnek és a műfajok rendszerezése

Művészet 2

Római Irodalom

Feladatok:

Dolgozatok:

10. évfolyam

Az európai felvilágosodás

Tematika irodalom 10

A reneszánsz

A barokk irodalom korszaka

A magyar reneszansz Janus Pannonius

Az angol reneszánsz es dráma szinháza

Az ütemhangsulyos verseles

Balassi Bálint

Francesco Petrarca

Giovanni Boccaccio

Klasszicizmus

Mikes Kelemen

Moliere es a komédia műfaja

Moliere

Zrínyi Miklós

Bánk bán összefoglaló kérdések

Feladatok:

Szentendrei Adrienn

Bánk bán mintadolgozat

Művészet és valóság mintadolgozat

Az antik görög irodalom mintadolgozat

Prométheusz

Jókai Mór: Az aranyember - jellegzetes motívumok

 

Sziládi Lívia

A magyar színjátszás kezdetei 

A romantika

Krúdy Gyula 

Karinthy Frigyes 

Realizmus 

Örkény István

Szabó Magda

Ady költészetének általános jellemzői

Góg és Magóg

A magyar Ugaron ciklus

A Biblia

Ószövetség

Újszövetség

A középkor

A magyar irodalom kezdetei

Dante Alighieri

Francois Villon

Francesco Petrarca

A reneszánsz

A Nyugat

Móricz Zsigmond élete

Elérhetőség

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Varga István Közgazdasági Technikum

Cím: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.
Telefon: 1/454-0570
E-mail: vargatitkarsag@gmail.com
OM azonosító: 203061/020

Térkép