Tanulói tankönyvtámogatás

A tankönyvtámogatás igényléséhez az igénylőlap letölthető innen.
Az igényléshez az igazolásokat nem kell csatolni, elég bemutatni.

Az ingyenes tankönyvellátást igényelheti aki:
- tartósan beteg (szakorvosi igazolással)
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos
- pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgrafia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)
- három vagy többgyermekes családban él
- nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult
- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül

A jogosultság igazolásához a következő dokumentumokat lehet bemutatni: családi pótlék igazolható postai igazoló szelvénnyel, számlakivonat, bérjegyzék, MÁK vagy munkáltatói igazolás.

A 9. osztályosoknak és az új tanulóknak beiratkozáskor, a felsőbb évfolyamosoknak februárban ki kell tölteni egy Tisztelt Szülő! kezdetű lapot, amelyen jelzik, hogy a tanuló ingyenes tankönyvre jogosult, vagy megvásárolja azokat. A táblázatban be kell jelölni, hogy melyik könyveket szeretné megvenni.

1. Ha INGYENESre jogosult, akkor

a. ki kell tölteni egy Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz című nyomtatványt, amin be kell karikázni az ingyenesre jogosultság okát.

b. Mellékelni kell a jogosultságra vonatkozó igazolást. (orvosi igazolás, családi pótlék összege, határozat). Rá kell írni a nevet és az osztályt is!

c. Ha a felsőbb évfolyamos tanuló ezeket beadta februárban, akkor egy Nyilatkozatot kell csak kitölteni, hogy továbbra is fennáll a jogosultság.

Ebédfizetés március hónapra

Időpontja: 2019. február 11-13. 09:00 - 11:00
Napok száma: 20
Átutalás előtt kérem egyeztessenek a befizetendő összegről! Köszönöm.
Ügyintéző: Kovácsné Mohácsi Mária 70/376-9491

Átutalás:
Számlaszám: 11784009 – 15793803 – 10010000
Kedvezményezett neve: Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (ÉSZGSZ)
Közlemény: iskola neve, tanuló neve és osztálya.
Az átutalásról szóló számlakivonatot vagy személyesen vagy e-mailben kell eljuttatni a konyhára.

Napi térítési díjak:
teljes: 350,5.- Ft
50%-os: 175,3.- Ft

Ebéd lemondása:
Minden nap 9:00-ig, a következő számon: 70/376-9491.
A lemondást SMS-ben kérjük, mert így igazolható a lemondás ténye az étkeztető cég felé.

Elérhetőségeink

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Cím: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.
Telefon: 454-0570
E-mail: igh@viszki.hu, info@viszki.hu, vargatitkarsag@gmail.com
Az iskola OM azonosító száma: 203061

Térkép