Egyéni foglalkozások

Az iskola tantestülete különös felelősséget érez a lemaradók felzárkóztatásáért és a tehetségek gondozásáért.
Az iskolánkba történt beiratkozással mi arra kaptunk felhatalmazást, hogy tanulóinkat eljuttassuk az érettségi, illetve a szakképesítés megszerzését jelentő vizsgáig. Ehhez szeretnénk hatékony pedagógiai eszközöket alkalmazni, és biztosítani azt a környezetet, hogy a gyermek ne maradjon magára a tanulási problémáival. Szaktanárink korrepetálásaikon szeretettel várnak mindenkit, aki segítségre szorul.

A tapasztalatok szerint a matematikai tudás hiányosságai gátolják leginkább a továbbhaladást, ezért az alsóbb évfolyamokon ingyenes felzárkóztató programot indítottunk.

A tehetségek kibontakoztatását a tantárgyi szakkörök biztosítják.

A tanulmányi teljesítményhez egészséges fizikum szükséges, melyet a felkínált sportfoglalkozásokon kívánunk fejleszteni. 

A kedves szülőket arra kérjük, hogy bátorítsák, belátásuk szerint kötelezzék gyermeküket a foglalkozásokon való részvételre.

A korrepetálások időbeosztását megtekinthetik ITT.

Szakma Sztár

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara idén a 10. jubileumi Szakma Sztár Fesztivált szervezte meg. Az idei évi Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) elődöntőjének írásbeli dolgozatait országosan 5 255 diák írta meg. Ezután minden szakképesítésben február 25-étől március közepéig válogatók kerültek megrendezésre, erre 456 versenyző jutott be, köztük iskolánk diákja, Király Nikolett, 3/11.A osztályos tanuló.
Felkészítő tanár: Friedrichné Irmai Tünde

Díszcsomagolás verseny

2017. március 23-án az 1/9.A osztály két tanulója, Kardos Tímea és Juhász Nikolett, Tatabányán csomagolási versenyen vettek részt. Nagyon ügyesek voltak és külön szóbeli dicsétetet kaptak.
Felkészítő tanár: Friedrichné Irmai Tünde

          

 

2017. április 11-én a Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági SZKI-ban megrendezett csomagolási versenyen három iskola 17 tanulója versenyzett. Iskolánk 1/9.A osztályából Kardos Tímea, Juhász Nikolett, Óvári Botond és Török Gábor vett részt a versenyen. Juhász Nikolett harmadik helyezett lett! Gratulálunk!
Felkészítő tanár: Friedrichné Irmai Tünde

                    

          

Tanulmányi versenyek 2016-2017

Verseny Helyszín, időpont Résztvevők  Eredmény  Felkészítő tanárok
 "Így írtok ti..."  kreatív diákíró verseny  A "Medáliák" Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület és a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola szervezte online szépírói verseny 2016. november 9.

Bencsik Barbara (10. D)

Szédeli Vivien (10. C)

Bali Anita (10. C)

Erdős Kornélia (10.C )

Starczewszki Brúnó (10.C)

Szendi Zsadány (10.C)

Szigetvári Jennifer (10.C)

Különdíj: Szédeli Vivien (10.C) és Bali Anita (10.C) Sziládi Lívia
 BGSZC által szervezett német verseny 2017. március   Árvai Alexa (11.B)

1. helyezett

 

 

CBA-verseny - 2016. április 28.

A CBA Tanulmányi Versenyt hirdetett „Legyél te az év gyakornoka” címmel a partner szakközépiskolai nappali tagozatos eladó és kereskedő képzés tanulói részére.

A tanulmányi verseny célja: az eddig elsajátított elméleti és gyakorlati szakmai tudás bemutatása, elméleti és gyakorlati megmérettetés.

A verseny győztesei mindkét szakmában iskolánk tanulói: Balogh Orsolya kereskedő és Ágoston Nikolett eladó. Büszkék vagyunk rátok!

Köszönet a felkészítő tanároknak és elsősorban Greffné Papp Márta boltvezetőnek.

Balogh Orsolya: „Eljött az eredményhirdetés, nagy izgulás és ott tudtuk meg, hogy mi ketten vittük el az 1. helyezést mindkét kategóriában. Hatalmas élmény volt, ami májusban folytatódik Domony völgyben, ahova meghívást kaptunk a CBA éves rendezvényére.”

Oklevél, emléklap

Oklevél helytörténet                             Emléklap

 

Disputa                             Oklevél

 

Emléklap                             Verseny

Szakmai gyakorlat

Letölthető dokumentumok:

Munkanapló

Tanulószerződés

Tanulószerződés melléklet

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK

Az iskolai szakképzésben a szakmai képzés a szakmai és vizsgakövetelmény alapján kiadott egységes, kötelezően alkalmazandó kerettanterv szerint folyik.
A tanuló gyakorlati képzése minden olyan gyakorlati képzést folytató szervezet által fenntartott és működtetett gyakorlati képzőhelyen megszervezhető és folytatható, ahol a gyakorlati követelményekre való felkészítés jogszabályban előírt feltételei biztosítottak.
A szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést - az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével - a szakképző iskola kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében szervezi meg.
Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll.
Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés - az összefüggő szakmai gyakorlat és az összefüggő szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével - csak a tanév szorgalmi időszakában szervezhető meg.

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél a tanuló gyakorlati képzésére nem kerülhet sor:
a) az elméleti képzési napokon,
b) a szakképző iskola által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló részvétele kötelező,
c) a tanuló tanulmányok alatti vizsgája napjain és a tanulmányokat befejező komplex szakmai vizsgája napjain,
d) minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.
A gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe. Az igénybe vett idő helyett – lehetőleg a következő gyakorlati képzési napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani.

A gyakorlati képzést a szakmai elméleti képzéssel egy héten belüli váltakozással szervezi meg az iskola.
A tanuló a szakképzési kerettanterv alapján készített szakmai programban a szorgalmi időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggő szakmai gyakorlatra meghatározott óraszámon felül - a szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével - gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott gyakorlat része.
Szakképzési évfolyamon a tanuló gyakorlati képzése szervezetnél a tanuló és a szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli tanulószerződés alapján folyik. A tanulószerződést a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő, illetőleg a gyám és a tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet köti egymással, amelyet a területi kamara tart nyilván. Tanulószerződés csak a képzés szakmai vizsgáig tartó, hátralévő teljes időtartamára köthető, a nappali rendszerű oktatásban és valamennyi munkarendben megszervezett felnőttoktatásban is.
A hiányzás megengedett mértékéről:
A gyakorlatorientált szakképzés alapelve, hogy a szakmai gyakorlati képzés a teljes képzés hangsúlyos részét képezi, amelynek teljesítése a tanuló számára kötelező. A szabályozás meghatározza azt az óraszámot – igazolt és igazolatlan hiányzás mértékét együtt és külön-külön –, amelynél a képzés nem minősül teljesítettnek. A hiányzás megengedett mértékének túllépése a tanulóra nézve következménnyel jár, ezért pontos, egységes rögzítése elengedhetetlen. A tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzést folytató szervezet nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. A mulasztást igazolni kell a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében meghatározottak szerint. A mulasztás nyilvántartására és a mulasztás igazolására vonatkozó szabályokat a gyakorlati képzést folytató szervezet is alkalmazza. A törvény rendelkezései szerint különválik a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről, illetve a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő gyakorlati képzésről való mulasztások szabályozása. Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) 20%-át, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzés tanulószerződéses jogviszony keretében valósul meg, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles


SZAKGIMNÁZIUMI GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK

A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú szakmai képesítése és szakirányú szakképesítése a szakmai programban meghatározottak szerint a tanulmányokba beszámítható, amelynek mértékéről és tartalmáról a kerettantervben meghatározottak figyelembevételével az iskola igazgatója határoz.
A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy legkésőbb a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha az érettségi végzettség megszerzésére az e bekezdésben meghatározott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi meg.
Kizárólag szakképzési évfolyamokon folyhat nevelés-oktatás a szakgimnáziumban, ha a szakgimnázium olyan tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki teljesítette a szakképzési évfolyamra történő belépés követelményeit.
Azon tanuló részére, aki szakirányú szakmai érettségi végzettséget szerzett, a szakközépiskolai képzés - a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottak szerint - a törvényben meghatározott időnél rövidebb idő alatt is megszervezhető.
Mivel a szakközépiskola több szakképesítés megszerzésére készít fel, a szakképzési évfolyamok száma - a felkészítési időtől függően - az egyes szakképzésekben eltérhet egymástól.
Az OKJ-ban meghatározott körbe tartozó, érettségire épülő szakirányú szakképesítés megszerzése céljából a felnőttoktatás keretében folyó iskolai rendszerű szakképzésbe vagy az iskolarendszeren kívüli szakképzésbe bekapcsolódhat az is, aki rendelkezik a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározottak szerinti szakirányú iskolai rendszerű képzésben szerzett szakképesítéssel, az e szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett legalább ötéves gyakorlattal és az adott szakképesítésben tett mestervizsgával.
Együttműködési megállapodás alapján folyik a gyakorlati képzés a szakgimnáziumi évfolyamokon.
Együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés esetében a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola.
Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, megkötése, módosítása a területi kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

 

ESTI SZAKKÉPZÉS GYAKORLATA ALÓLI FELMENTÉSEK

Az iskolában folytatott tanulmányokat a szakképesítésre előírt - megegyező tartalmú - követelmények teljesítésébe ezen szakmai programban meghatározottak szerint be lehet számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet az iskola vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített követelményekről a szakképző iskola vezetője határozattal dönt. A szakképző iskola vezetőjének döntése ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt (vagy esti képzés esetén alatt) munkaviszonyban (vállalkozói jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) eltöltött szakirányú gyakorlati idő - a szakképző iskola vezetőjének egyedi döntése alapján az előző bekezdésben meghatározottak szerint - beszámítható.

 

SZAKMAI GYAKORLAT SZERVEZÉSE

A gyakorlati képzést a szakmai elméleti képzéssel egy héten belüli váltakozással szervezi meg az iskola.
Eladó (34 341 01) nappali szakképesítés esetében a 17,5 óra napi 7 órás munkarenddel számítva egyik héten 2, másik héten 3 munkanap.
Kereskedő (54 341 01) nappali szakképesítés esetében a heti 11 óra.

Elérhetőségeink

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Cím: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.
Telefon: 454-0570
E-mail: igh@viszki.hu, info@viszki.hu, vargatitkarsag@gmail.com
Az iskola OM azonosító száma: 203061

Térkép