Egyéni foglalkozások

Az iskola tantestülete különös felelősséget érez a lemaradók felzárkóztatásáért és a tehetségek gondozásáért.
Az iskolánkba történt beiratkozással mi arra kaptunk felhatalmazást, hogy tanulóinkat eljuttassuk az érettségi, illetve a szakképesítés megszerzését jelentő vizsgáig. Ehhez szeretnénk hatékony pedagógiai eszközöket alkalmazni, és biztosítani azt a környezetet, hogy a gyermek ne maradjon magára a tanulási problémáival. Szaktanárink korrepetálásaikon szeretettel várnak mindenkit, aki segítségre szorul.

A tapasztalatok szerint a matematikai tudás hiányosságai gátolják leginkább a továbbhaladást, ezért az alsóbb évfolyamokon ingyenes felzárkóztató programot indítottunk.

A tehetségek kibontakoztatását a tantárgyi szakkörök biztosítják.

A tanulmányi teljesítményhez egészséges fizikum szükséges, melyet a felkínált sportfoglalkozásokon kívánunk fejleszteni.

Elérhetőség

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Varga István Közgazdasági Technikum

Cím: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.
Telefon: 1/454-0570
E-mail: vargatitkarsag@gmail.com
OM azonosító: 203061/020

Térkép