Könyvtár

Nyitvatartás: Hétfő - Péntek   8:00 - 14:30

Könyvtáros: Sziládi Lívia

A 326 m2 alapterületű, szabadpolcos szerkezetű, korszerű felszereltséggel és esztétikus környezettel rendelkező könyvtár, tanulási forrásközpontként működik az iskolában.
Átfogóan biztosítja az oktató-nevelő munkához szükséges dokumentumokat, információkat, valamint elősegíti a tanulók olvasóvá, könyvtárhasználóvá válását.

Az iskola könyvtára tágas, csendes, remek hely arra, hogy itt készítsd el a házi– és projektfeladataidat, vagy lyukas órádban itt tanulj, olvass.

A felkészüléshez természetesen rendelkezésedre állnak könyvek, számítógépek, internet és nagyon szívesen segítenek a könyvtárosok is!

Dokumentumaink
A 11500 könyvtári egységből álló állomány jelentős hányadát a nyomtatott dokumentumok alkotják. Ennek nagyobb részét a könyvek teszik ki. A nyomtatott állományhoz tartoznak még az időszaki kiadványok (napi- és
hetilapok, folyóiratok), térképek és egyéb anyagok.


Állományszerkezet
A könyvtár állománya a használat szempontjából két részből áll: a helyben használható és kölcsönözhető részekből.
Helyben használható: a kézikönyvtár, a folyóiratok, a nem nyomtatott információhordozók és a különgyűjtemény.
Kölcsönözhető: a szépirodalom és az ismeretközlő irodalom. Az utóbbiakból kiemelt, elkülönített állományegységek: a kötelező és ajánlott irodalom, versek, drámák, sorozatok és az idegen nyelvű könyvek.


Különgyűjtemény
A különgyűjtemény az iskola névadója, dr. Varga István (1897-1962) közgazdász, egyetemi tanár szakirodalmi munkásságának jelentős részét foglalja magában.
A publikációkat a névadó özvegye ajándékozta iskolánknak. A gyűjteményben a szerző 102 önálló írása található meg. Társszerzős műveinek száma: 6. Műveinek egy része több nyelven is megjelent. A műveket különleges, egyedi értékük miatt a többi állományrésztől elkülönítve kezeli a könyvtár.


Szolgáltatások
Az alapszolgáltatások körében első helyen kell említeni a könyvtár állományának, eszközeinek egyéni és csoportos helyben használatát.
A leggyakrabban igénybe vett szolgáltatás a kölcsönzés. A diákok a könyvtáron keresztül kölcsönözhetik a tankönyveket, térképeket, a kötelező és ajánlott olvasmányokat, az órai kiselőadások elkészítéséhez a modern szakirodalmat, és a szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz választott szépirodalmat, tájékoztató könyveket.
Megemlítjük, hogy a könyvtár kiegészítő szolgáltatásként iskolai rendezvényekhez, pályázatokhoz, kiállításokhoz dokumentumokat, eszközöket, illetve helyet biztosít.

 

Szófelhő

Elérhetőség

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Varga István Közgazdasági Technikum

Cím: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.
Telefon: 1/454-0570
E-mail: vargatitkarsag@gmail.com
OM azonosító: 203061/020

Térkép