SZC logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

OM kód: 203061/020 | 1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 7.

Intézmény logo

Budapesti Gazdasági SZC Varga István Közgazdasági Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk története

A Varga István Közgazdasági Technikum az 1987/88. tanévben nyitotta meg kapuit, mint Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképző. Két szakközépiskolai osztályban a négy éves, érettségi képesítő vizsgával záruló kereskedelmi szakközépiskolai képzéssel, négy szakmunkásosztályban a hároméves, élelmiszer eladó szakmunkásvizsgával záruló képzéssel indultunk.

Az iskola képzési profilja nem változott, a szakmai követelményekhez való alkalmazkodása folytán a szakmai képzési programja azonban módosult, a szakközépiskolai képzésben 1992-ben csatlakoztunk a kereskedelmi szakközépiskolai képzés korszerűsítési kísérletéhez. A szakmunkásképzésben az élelmiszer eladó szakmát pedig kibővítettük az élelmiszer- és vegyiáru kereskedő szakmai képzésre. Az 1996/97. tanévben beindítottuk a Szakmunkások Szakközépiskolája kétéves intenzív nappali képzését.
A pedagógiai munka menetében követelt döntő fordulatot, hogy 1997-ben intézményünk iskola összevonás következtében egy közgazdasági, gépíró, gyorsíró szakközépiskola és szakiskola jogutód intézménye lett, hiszen így meg kellett felelni a bővülő képzési paletta kihívásainak.

Eredményesen pályáztunk a Középfokú Szakképzés Fejlesztés világbanki modelljére, aminek alapján 1998-ban szerződésben vállaltuk a közgazdasági és a kereskedelmi szakmacsoportban tanuló csoportok indítását. Ez lényegesen módosította a pedagógiai programunkhoz kapcsolódó helyi tantervünket, mivel átvettük a világbanki program NAT-konform tanterveit.

A 13. évfolyamon, 1999 őszén elindítottuk az OKJ érettségire épülő, kereskedelmi és közgazdasági szakmacsoportba tartozó képzéseit; az egy éves képzési idejű szakon 2000-ben már végeztek is. Ugyan abban az évben elértük a 14. évfolyamot, a tanév végén pedig végeztek is a kétéves képzésben résztvevők.

A szakiskolai képzés két évfolyamának teljesítése után a 2000/2001. tanévben elindult a nem érettségire épülő OKJ szakmai képzés az élelmiszer- és vegyiáru kereskedő szakmában, felváltva a hagyományos szakmunkásképzés formáját. A gépíró-, és szövegszerkesztő szakmában OKJ rendszerű, nem az érettségire épülő képzés az 1999/2000. tanévben indult. 2001/2002. tanévtől kezdődően a Kerettanterv alapján készített helyi tantervvel és óratervekkel folyik a szakközépiskolai és a szakiskolai képzés is, kereskedelmi, közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportokban. A végzős tanulók igényeihez igazodóan ezekhez a szakmacsoportokhoz tartozó OKJ-s szakmákban végeztünk oktatást illetve tartottunk szakmai vizsgákat. A 2005/2006. tanév újabb feladatok ellátása elé állította intézményünket, hisz a fenntartó döntése alapján egy megszűnő közgazdasági és postaforgalmi szakközépiskola jogutódjává neveztek ki.

 

Tömören összegezve, közelítően öt ciklusban írható le iskolánk fejlődése:

Az 1987 őszétől 1992-ig tartó szakasz az iskolaalapítás és beindítás gyötrelmesen nehéz, konfliktusos időszaka volt, ami egyszerre esett egybe a társadalmi, gazdasági változások felgyorsult időszakával és a szakmai képzés radikális átalakulásának első, még sok bizonytalanságot hordozó korszakával.
A második ötéves ciklus 1992-től 1997-ig, annak az útkeresésnek az időszaka volt, amikor a körülöttünk lévő világ változásaiban egyre jobban feltárultak azok a tájékozódási pontok, amelyekhez már lehetett, és kellett is igazítanunk saját tevékenységünket, miközben sok körülmény hatására a puszta fennmaradás, a működőképesség fenntartása is sikernek számított.
A harmadik és negyedik ciklus az iskola fennállásának történetében egy olyan emelkedő időszak volt, ami hosszú távra megalapozta az eredményes tevékenység feltételeit. 1997-től 2007-ig sikerült kialakítani az önálló arculattal, kiküzdött eredményekkel és felemelő hagyományokkal rendelkező minőségi iskola kereteit és sok vonatkozásban tartalmi jegyeit. Ezek között elsőként emeljük ki a tantestület kohézióját, teljesítőképességét és pedagógiai elkötelezettségét. Másodikként a pedagógiai programunk tengelyét jelentő célt, hogy megadjuk az esélyt azoknak a gyerekeknek, akik az általunk végzett nevelő-oktató munka révén hozzájutnak azokhoz az ismeretekhez, képességekhez és kompetenciákhoz, melyek nélkülözhetetlenek a leszakadásuk megakadályozásához, önálló felnőtt életük sikeres viteléhez. Harmadikként pedig azt, hogy az iskolából kikerülő végzett növendékek hozzájárulhassanak szűkebb és tágabb környezetük jobbításához.
2008-tól az intézmény soha nem látott dinamikával változó oktatáspolitikai célkitűzések között végzi munkáját. A külső körülményeket adottságnak tekintve és az alapvetően jó infrastrukturális ellátottságunkra (szép épület, extra felszereltség, állandó, stabil pedagógus csapat) támaszkodva és a szülők igényeinek figyelembevételével azon dolgozunk, hogy a tartalmi oktató és nevelő munka színvonalát eredményesen fejlesszük.


Partnereink

SZC logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum


Budapesti Gazdasági SZC Varga István Közgazdasági Technikum

1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 7.

Telefon: +36 1 454 0570

E-mail: titkarsag@viszki.hu

OM azonosító: 203061/020

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/001963


2024Budapesti Gazdasági SZC Varga István Közgazdasági Technikum